از Chisola تا Empoli، اولین نمایش در بهار

با گذشت زمان، Chisola خود را در تولید استعدادهایی که قادر به پرواز به سمت حرفه ای ها هستند، بهبود می بخشد. باشگاه سفید و آبی که در حال حاضر یکی از بهترین مهدکودک ها در کل منطقه پیمونت است، اکنون در حال تثبیت خود به عنوان یکی از بهترین مهد کودک های ایتالیایی است که باشگاه های حرفه ای می توانند از آن استفاده کنند. آخرین مورد به ترتیب زمانی است نیکلاس پائولیوک.