ال بیاچه امپولی را جشن می گیرد

پس از سه پیروزی متوالی، مسابقه به پایان می رسد بهار یوونتوس (در اینجا نتایج دیگر وجود دارد)، که با اختلاف اندکی بهامپولی بیریندلی، سابق مسابقه توسکانی ها پس از چهار بازی سه امتیاز را دوباره به دست می آورند. بازی با اقدامات دو طرف متعادل می ماند. در بیانکونری او خطرناک ترین است علوم پایه، که چندین بار به گل نزدیک می شود. پوگنو خیلی هدر می دهد و نمی تواند بازی های خوب فینوکیارو را نهایی کند. او وارد بلوز می شود ال بیاش و اسکریپت چالش را تغییر دهید در دقیقه 80 از روی یک ضربه ایستگاهی گل پیروزی را به ثمر رساندارسال نادرست توسط Vinarcik به داخل محوطه که به توپ برنده تبدیل شد.