انجمن سلطنتی ژیمناستیک تورین 180 سالگی را جشن می گیرد

قدیمی ترین باشگاه ورزشی ایتالیا و یکی از قدیمی ترین باشگاه های جهان جشن خود را می گیرد 180 سال ورزشتعهد اجتماعی، فرهنگ و سرگرمی با رویدادی اختصاص یافته به زنان مهم تاریخ خود و موقعیت هایی که در آن سهم مهمی در رهایی زنان داشته است.
چهار کارگردان و یک طراح رقص با هشتاد و پنج هنرمند سیرک کار می کنند تا بخشی از via Magenta و 3000 متر مربع از ساختمان تاریخی انجمن را به یک تئاتر زنده تبدیل کنند. این رویداد در یک روز فشرده با نمایش‌ها، اجراهای تعاملی و مسافرتی و نمایشگاهی برگزار می‌شود که به عموم مردم این فرصت را می‌دهد تا در سفری فوق‌العاده غوطه‌ور شوند که تاریخ این جامعه مشهور و زنان بزرگ آن را از طریق معاصر زنده می‌کند. هنر سیرک