انگلیس-ایتالیا، حمایت موراتا از آتزوری نیز: دلیل

انگلستان-ایتالیا? بدون شک برای موراتا: او از آتزوری حمایت خواهد کرد و نه تنها به این دلیل که به دلیل سابقه حضورش در پیراهن آتزوری به بل پایس مرتبط است. یوونتوس. دلیل حمایت قطعی ایبری فرمت آن است قرعه کشی یورو 2024 که شامل شش گروه چهار تیمی است. اولی توسط رهبری خواهد شد آلمان، کشور میزبان. از آنجا، پنج نفر دیگر سرهای دانه دار آنها تیم هایی خواهند بود که بیشترین امتیاز را در این مسابقات کسب کرده اند صلاحیت های. چون گروه های پنج تیمی وجود دارد، مانند آن اسپانیا ، در آن شش نتیجه دو نتیجه مقابل تیم های آخر باید کسر شود. پیروزی الف اسلو بر خلاف نروژ در آن است سویل بر خلاف اسکاتلند به ما این امکان را داده اند که از نظر تفاضل گل (+7) نیز رکورد را حفظ کنیم. فقط دفاع از موقعیت و امید به دست مردانه باقی می ماند اسپالتی.