ایتالیا، گسل ها پدران زیادی دارند. اما حالا اقدام کن

ما صادق هستیم، اگر انحراف از کامبیاگی پنج سانتی‌متر پایین‌تر بود و به جای روی تیر افقی به داخل ختم شد، امروز هیچ‌کس به مشکلات فوتبال ایتالیا نمی‌پردازد، اما همه به حریف در مرحله یک چهارم نهایی فکر می‌کنند.اروپایی زیر 21 سالستایش کار خوب نیکلاس یا برخی از قهرمانان داخل زمین. حقیقتی که بازتاب‌ها را شکننده‌تر و اتهام‌ها را ضعیف‌تر می‌کند، زیرا نمی‌تواند پنج سانتی‌متر اختلاف باشد که تحلیل را تقویت یا ریشه‌کن کند.