ایده های روشن برای کتابداران

آنجا سری B این شیب لغزنده است حتی برای کسانی که، در آستانه قهرمانیبر روی او قیطان از مورد علاقه برای ترویج. همچنین وجود دارد سمپدوریا از آندره آ پیرلو او تاوان خطرات مسابقات کادت را می پردازد. درست است که لیگوریان با آن شروع کردند دو امتیاز پنالتی اما در زمین گومینا و یارانش در 5 دیداری که تاکنون انجام داده اند، تنها یک پیروزی، سپس یک تساوی و سه شکست (همه در خانه) به ثبت رسانده اند. و در افق تعهد ظریفی در برابر آن وجود دارد رهبران پارما.