اینتر، پیست ماکسیم لوپز در حال گرم شدن است. و مانند اندومبله

همانطور که دیروز و روزهای اخیر پیش بینی می شد، اینتر به طور جدی در حال بررسی این است که آیا یک هافبک اضافی اضافه کند یا خیر. در واقع، اگر برخی از حرکات گیر کنند، ممکن است حتی دو مورد وجود داشته باشد. اول از همه، نام اصلی که دیروز ظهور کرد، نام فرانسوی است ماکسیم لوپز از ساسولوپیشنهاد پینی زهوی، واسطه در عملیات پاورد، عاملش.