بلن رودریگز، دو برابر Rs و پیام مرموز در رسانه های اجتماعی

بلن رودریگز یک بار دیگر برای پستی که در چند ساعت اخیر در حساب رسمی اینستاگرام خود منتشر شده بود، خبرساز شد، جایی که این دختر نمایش پیام غیرمنتظره ای را منتشر کرد. “17 آوریل 2024 – SOY YO. سالها کار، جلسات، ایده ها، اشتیاق. این رویایی است که محقق خواهد شد“، مجری سابق Le Iene در رسانه های اجتماعی به عنوان یک نظر در مورد عکسی که یک برگ آنتوریوم را با دو R متقاطع روی هم قرار داده است، نوشت.