بوسه و نوازش با شریک مینکه

کارا دلوین عاشق نوازنده لیا میسون، که بیشتر با نام هنری خود مینک شناخته می شود. این دو در 10 ژوئیه گذشته هنگام تبادل محبت جاودانه شدند (بوسه ها و نوازش های شیرین) در بین تماشاگران حاضر در سکوهای مسابقات ویمبلدون. رابطه آنها در اوایل سال جاری خبرساز شد، اما شایعات در مورد آنها مدتی بود که به گوش می رسید.