توخل، کلن-بایرن و اعتصاب نرخ ارز: “من هیچ ایده روشنی نداشتم”

“من هیچ ایده روشنی نداشتم”. هرگز توماس پیش پا افتاده توشل و همچنین در پایان بازی مقابل مستعمره دلیل عدم تغییرات ایجاد شده را توضیح داد. خود بایرن موناکو او با گل هری همیشگی پیروز شد کین، در زدن ضربه سریع روی ریباند کوتاه دفاع حریف خوب بود، چیزی که همه را شگفت زده کرد تلاش برای خروج از بن بست نبود بلکه تغییراتی بود که سرمربی آلمانی انجام نداد. موقعیت هایی که به ندرت اتفاق می افتد، اما چرا او ترجیح داد از بازیکنان روی نیمکت استفاده نکند؟ خودش دلیلش را توضیح داد دازن.