تورام و بولکا، پراتوریان فاریولی راز نیس هستند

تنها در هشت بازی لیگ 1 شکست نخورده است، مقام دوم تنها با یک امتیاز فاصله از بالا و بالاتر از همه بهترین دفاع قهرمانی با تنها 4 گل خورده. این واقعیت است نیس از فرانچسکو فاریولی، که با خرد تاکتیکی و فلسفی خود به یک قهرمانی بسیار فیزیکی تبدیل شد که در آن آزمایش کنندگانی مانند او معمولاً زندگی آسانی ندارند. تیمی که فردا عصر میزبان خواهد بود“المپیک مارسیجایی که بناتیا به تازگی به عنوان DS در دربی تمام ایتالیایی با جنارو گتوزوبر پایه‌های مختلفی استوار است که دو مورد از آنها امسال در مسابقه تقدیس شتاب می‌گیرند، حتی اگر یکی از این دو به دلیل مجموع کارت‌های زرد غایب باشد.