“حالا بیایید دی وینتر و دیگران را ارزش گذاری کنیم”

جنوا-تورین بر سر ماست، آلبرتو جیلاردینو بازی روز بیستم سری آ فردا ساعت 15 در ورزشگاه در یک کنفرانس مطبوعاتی ارائه شد. “فراری”: “ما باید یک بازی قوی انجام دهیم، میل و عزم راسخ برای مقابله با ضربه برای ضربه تورینو انجام دهیم، زیرا تنها از این طریق می توانیم آنها را در مشکل قرار دهیم. تورو از نظر بدنی تیمی قوی است و ساختاری برای قرار گرفتن در رده های بالای جدول دارد. آنها. انتخاب ها و گروهی فشرده داریم. ما با تیمی روبرو هستیم که در دو سه هفته اخیر پیشرفت مهمی داشته و از تغییر ترکیب منتفع شده است.”.