خیلی ها سیتی را رد کرده اند. و بعد اسمی می آورد

گواردیولا در آستانه بازی مقابل صحبت کردانبار مهمات در این کنفرانس و برخی از جزئیات مهم نقل و انتقالات در خصوص عدم حضور برخی بازیکنان به زمین بازی را فاش کرد شهر. سرمربی اسپانیایی دور بوش را نکوبید و به سوال مشخصی از خبرنگاران حاضر در مورد عدم ورود به زمین پاسخ داد. برنج دکلان در منچستر “بسیاری از بازیکنان نمی خواهند به ما بپیوندند” مربی سیتیزنز آغاز شد.