داوری یووه-اینتر سخت تر از فینال لیگ قهرمانان است

یوونتوس – اینتر کار چندین داور را خورده است. یعنی نه خود مسابقه، بلکه روایتی که بیست و پنج سال است در آن مسابقه انجام شده است و به طرز سمی یک رقابت تاریخی را تشدید کرده است. البته عجیب است که با همین تعداد خطا یا سهل انگاری، داورانی که در نهایت توسط مسابقه له شدند، کسانی بودند که در برابر تیم مرتکب خطا (یا خطاهای فرضی) شدند.اینتردر حالی که داستان سرایی مردمی ملی همیشه جنبه B موضوع را نادیده گرفته است، طرفی که در آن داور در برابر آن اشتباه می کند. یوونتوس و همه چیز در کمترین زمان بایگانی می شود. واقعیت این است که یوونتوس-اینتر است “سخت ترین بازی از همه”داور و متخصص سابق برای ما توضیح داد جیانپائولو کالواری. می خواستیم بفهمیم چرا