فوق العاده برای شگفت زده کردن جوریک و مالک باقی ماندن

در میان خریدهای جدید تورینو، تنها بازیکنی بوده است که تمامی بازی های ابتدای فصل را انجام داده است رائول بلانووا. چهار از چهار به عنوان شروع کننده، همچنین با در نظر گرفتن بازی کوپا ایتالیا مقابل فرالپیسالو. اعدادی که نشان می دهد که چگونه شماره 19 در جناح راست مالک است و در عین حال تأکید می کند که ایوان ژوریچ چقدر به او ایمان دارد: او همیشه از همان دقیقه اول او را به خدمت گرفته است حتی اگر عملکرد مدافع کناری تا کنون خوب نبوده است. آنچه ما انتظار داشتیم