“میلان برای یک ساعت عالی است. یوویچ؟ من او را دوست دارم، او به ما دست می دهد.”

رم – موفقیت سوم در همان تعداد مسابقات برای میلان از استفان پیولی که المپیک را با ضربه زدن برای پاکسازی می کند 2-1 رم صحبت های سرمربی روسونری به میکروفون دزن:نتیجه به اندازه عملکرد مهم است، به دو مورد اول تداوم می بخشد. هم توموری و هم لوفتوس چیک را عوض می کردم، متأسفانه دیر رسیدم، اما با شخصیت، با سخاوت عذاب کشیدیم. یک پیروزی مهم مقابل حریف دشوار. می‌خواستیم خوب شروع کنیم و برنامه آسان نبود، اما اکنون راضی هستیم، زیرا می‌دانیم که کارهای زیادی برای بهتر کردن و بهبود وجود دارد.