ویرتوس بولونیا، اسکاریولو نیز با کاهش بودجه باقی مانده است

مقیاس بندی. کلمه 17 حرفی که در کنفرانس پایان سال در کانون توجه قرار می گیرد سرجیو اسکاریولو. خبر خوبی برای طرفداران Virtussini نیست. فقط اصلا. باید صبح تایید رسمی می شد که سرمربی قهرمان جهان با اسپانیا در آنجا مربیگری می کرد ویرتوس همچنین فصل آینده خوب، این همانطور که انتظار می رفت وارد شد، اما در سناریویی قرار گرفت که قرار است در خانه تغییر کند سگافردو. در مورد آنچه که تاریخ ماه های آینده خواهد گفت. اما اصل ماجرا این است ماسیمو زانتی او از بیرون کشیدن سرمایه هنگفت غیرقابل بازپرداخت خسته شد و تبلیغات نام تجاری را کنار گذاشت.