ویرجینیا میهایلوویچ، افشاگری در مورد ازدواج با Vogliacco

ویرجینیا میهایلوویچ او بازگشت تا درباره عروسی با فوتبالیست جنوا صحبت کند الساندرو وولیاکوکه در 17 ژوئن گذشته در کلیسای جامع مونوپولی در پولیا برگزار شد. این مراسم با حضور چهره های زیادی از دنیای فوتبال برگزار شد. دختر سینیسا در پاسخ به برخی از فالوورهای اینستاگرام، پیشینه ای غیرمنتظره از روز عروسی را فاش کرد.