پارما دوباره پیروز شد، بلیتز در ترنی. باز هم پالرمو شکست خورد: پوکر برشا

چند روز پس از دور میانی هفته، هنوز زمان بازگشت به زمین مسابقه است سری B. سه بازی دیگر قبل از تکمیل روز بیست و هشتم در بعدازظهر یکشنبه 3 مارس. را پالرمو او هفته خود را تنها با یک امتیاز و دو شکست به پایان رساند، آخرین شکست در بازی ریگامونتی مقابل برشا. برگرد تا برنده شوی پارما از پکیا در میدان دشوار ترنانا و هنگامی که منقضی می شود، حتی تیرول جنوبی با لکو