پوکر زنده – WPT Voyage mit Flash Sale zum Valentinstag

Sieben Day auf einem Luxusschiff, dazu Poker und Parties. Wer bei der WPT Voyage die Karibik erkunden möchte, der sollte jetzt zuschlagen.

یک Turnierangebot و یک Auswahl بزرگ یک بازی نقدی. این WPT Voyage است. این رویداد در Zusammenarbeit همراه با تور جهانی پوکر و ویرجین ویاژهای veranstaltet است. بانوی شجاع در 31 سالگی مطالعه کرد. Mai in Miami ab und kehrt sieben Tage später in die Metropole zurück. Als Stopps stehen Grand Cayman و Die Bahamas auf dem Plan.

قیمت Kabinen 3000 دلار و 7500 دلار است، در حالی که قیمت آن از 2400 دلار متغیر است. Wer Interest hat، der cannnun ein Schnäppchen machen. Bis zum 15. Februar gibt es auf ausgewählte Kabinen einen Valentinstags-Rabatt von 25%.

WPT Voyage 2024

تاریخ: 31 مارس تا 6 آوریل
رویدادها: 10
قیمت خرید: 150 تا 25000 دلار
—> WPT Voyage Schedule 2024

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *