کجا می توان آن را در تلویزیون و پخش جریانی و ترکیب های احتمالی دید

پس از حذف در قهرمانان لیگ به دستاینتراخت فرانکفورترا یوونتوس زنان شیرجه می زند به سری آ زنان 2023/2024. قرار فردا شنبه 16 سپتامبردر استادیوم “لیگوری” از برج از یونانی.