کجا ویمبلدون را در تلویزیون ببینید، تنیس را به صورت زنده دنبال کنید

ویمبلدون (انگلیس) – در حالی که سینر و جوکوویچ در قسمت بالایی قرعه کشی ویمبلدون مقابل هم قرار می گیرند، در قسمت پایین، درگیری بین آلکاراز و مدودف. به ترتیب شماره یک و سه هر دو در پیست ATP و به عنوان دانه در مسابقات، اسپانیایی و روسی برای یک مکان در فینال روی چمن در کلوپ All England رقابت خواهند کرد. برای هر دو، این بهترین نتیجه در این مسابقات است.