کوپا ایتالیا، چیتادلا امپولی را حذف کرد. تریس پارما در باری

EMPOLI (فلورانس)کودتای ارگ. تیم مربی گورینی (که در مسابقات قهرمانی سری B بازی می کند)، کاستلانی را فتح کرد، در بازگشت 2-1 امپولی زانتی را شکست داد.