کاری که فراگنی انجام داد

فدز از شبکه های اجتماعی ناپدید می شود و طرفداران را نگران می کند. این خواننده رپ که همیشه در اینستاگرام بسیار فعال است، یک هفته است که مطالبی را به اشتراک نمی گذارد و همین موضوع باعث نگرانی فالوورهایش شده است. برای دامن زدن به شایعات، همچنین عدم حضور وی در مطالب منتشر شده توسط همسرش کلر فراگنیاو اخیراً در مهمانی مجردی خواهرش در میکونوس شرکت کرد، در حالی که فرزندان این زوج به همراه مادربزرگ خود در ساردینیا بودند.