IP Gruppo Api و Gresini Racing: با هم در MotoGP

api گروه IPشرکت خصوصی ایتالیایی اصلی در بخش سوخت و خدمات حمل و نقل، به پیست های سراسر جهان بازگشته و این کار را روی دو چرخ با نام تجاری Gresini Racing انجام خواهد داد. بازگشتی عالی برای شرکت تاریخی ایتالیایی که او انتخاب کرد برادران مارکز و آسمانی تیم Gresini Racing MotoGP برای صحنه جهانی واقعیت بسیار ایتالیایی IP حضوری در کنار نمایشگر Demosedicis شماره 73 و شماره 93، روی آستین رانندگان الکس و مارک، و همچنین حضور در پیت‌ها، کامیون‌ها و مهمان‌نوازی تیم خواهد داشت. قرارداد مشارکت بین IP و Gresini Racing MotoGP سه سال طول خواهد کشیدنشانه ای از اعتماد به نفس زیاد برای پروژه ای که وعده می دهد واقعاً جالب باشد.